درباره مدرس:

مدیامارکتری را دوست دارم چون از جنس محتواست در بستر تکنولوژی
همانجایی است که بین سابقه 18 ساله ی رسانه ای و 3 ساله ی بازاریابی دیجیتال مجبور نیستم یکی را انتخاب کنم
یک مدیامارکتر می خواهد با استفاده از محتوای صوتی و تصویری به اهدافش در بازاریابی آفلاین و آنلاین دست یابد
یک مدیامارکتر به شناخت و استفاده از استراتژیها، تاکتیکها و ابزارها برای خلق، تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیاز دارد

تلگرام:
Phone: